เว็บไซต์ PlaJazz

โดย MennStudio ปี 2014

เว็บไซต์ Chiangmai OTOP Center

โดย MennStudio ปี 2013

เว็บไซต์ Open World

ทำร่วมกับ VaivaiSoft ปี 2013

เว็บไซต์ MacThai

งานฟรีแลนซ์ปี 2012

เว็บไซต์ WebTodlong

เว็บสอนการสร้างเว็บด้วยเวิร์ดเพรส เป็นงานอาสาสมัครให้เนคเทค

แอพ Spicy

ออกแบบเทมเพลตสำหรับแอพลิเคชั่น

เว็บไซต์ IT24Hrs.com

สร้างธีมและติดตั้งเว็บไอที 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ Intania.com

สร้างเว็บไซต์สำหรับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เว็บไซต์ Mobilitz

ทำให้ Startup ในอเมริกา ปี 2010

เว็บไซต์ Sweet November Travel

งานฟรีแลนซ์ ปี 2014

เว็บไซต์ balloonie

งานฟรีแลนซ์ ปี 2010

เว็บไซต์เซ็งเป็ด

ทำในนาม TiGER iDEA ปี 2009