ตัวอย่างผลงาน

เว็บไซต์เดลินิวส์

ออกแบบและทำส่วน Frontend ด้วย Jade และ Stylus สำหรับ Node.js

เว็บไซต์ SeedThemes

ออกแบบ, พัฒนา และบริหาร เว็บขายธีมเวิร์ดเพรส

เว็บไซต์ Priceza.com

สร้าง HTML5 จากดีไซน์ที่กำหนดให้

เว็บไซต์ PlaJazz

โดย MennStudio ปี 2014

เว็บไซต์ Chiangmai OTOP Center

โดย MennStudio ปี 2013

เว็บไซต์ Spring News

ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ร่วมกับทีมสปริง นิวส์ ใช้ WordPress

เว็บไซต์ Chula.ac.th

ออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ ให้เว็บไซต์ของจุฬาฯ

เว็บไซต์ Bookmoby

ทำร่วมกับ VaivaiSoft ปี 2013

เว็บไซต์ Open World

ทำร่วมกับ VaivaiSoft ปี 2013

เว็บไซต์ MacThai

งานฟรีแลนซ์ปี 2012

เว็บไซต์ TDRI

ทำร่วมกับ VaivaiSoft ปี 2013

เว็บไซต์ Musium Siam

ทำในนาม TiGER iDEA ปี 2009