Tag: JavaScript

แนะนำโค้ดสร้างเมนูบนมือถือ – ไม่หน่วง 300ms อีกแล้ว

วันที่: 10 April 2014

ใครที่เคยทำเว็บให้รองรับมือถือ (Responsive) น่าจะเคยเจอปัญหาว่า การกดลิงก์ต่างๆ บนเว็บในมือถือนั้น จะมีการหน่วงเวลา 300 ms (0.3 วินาที) ทำให้การสร้างระบบเมนูบนมือถือ ไม่สามารถทำให้ลื่นได้เหมือนการกดเมนูในแอพต่างๆ