SME Smart Web

เป็นเว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจบนสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น มีแพ็คเกจและtemplateให้เลือกเพื่อให้เข้ากับธุรกิจนั้นๆ