Marvelic Engine Co., Ltd

บริษัทเป็นผู้ให้บริการหลักของเทคโนโลยี CMS และ Open Source แบบครบวงจรรวมทั้งให้บริการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยJoomla! ด้วยหลักสูตรการใช้งานพื้นฐานและขั้นสูงสุด