INIT

ผมรับพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ด้วยภาษา PHP หรือ C# พร้อมทั้งให้คำปรึกษาถึงสิ่งที่ต้องการในการนำเว็บไซต์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มต้น