บริษัท โค๊ดบี จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจ ให้บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์
เขียนแอพพลิเคชั่นสำหรับบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ทำการตลาด ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา บน Facebook และ Google